SKROTNISSARNA TAR COVID-19 PÅ ALLVAR!

Den gemensamma rekommendationen är att ta människors oro på allvar, ha en generös inställning, och att öka de redan höga rengöringsinsatserna på anläggningarna och vikten av god handhygien. Var och en som är sjuk ska hålla sig hemma. Det gäller såväl anställda medarbetare som medlemmar.

I lokalen finns flera sprayflaskor med desinfektionsmedel och pappersdispensers som är till för att användas lika flitigt som maskinerna. 

Vi har skärpt våra egna städrutiner till max, vilket innebär att vi rengör och desinficerar regelbundet men i dessa tider vill Skrotnissarna påminna samtliga medlemmar om vikten av att hålla rent och alltid torka av gym-maskinerna med desinfektionsmedel efter användning.

Träna inte om du är sjuk, ta hand om dig och ta hänsyn till andra!

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se om Coronaviruset.

Klicka på länken nedan för att se hur du tvättar händerna för att minska risken att bli sjuk
Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk!

Det går även att ringa 113 13 om du har frågor om Coronaviruset.

Friska hälsningar från Skrotnissarna